29
Novembar

Osiguran stan za smještaj za roditelje djece oboljele od malignih bolesti

Published in BiH

Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo je danas na sjednici odluku o davanju stana na privremeno, petogodišnje korištenje bez naknade, Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“, saopćeno je iz tog vijeće.
Namjera ja da roditeljima čija su djeca na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu, koji nemaju mogućnost boravka s djecom u bolnici, bude osiguran besplatni smještaj u stanu u vlasništvu Grada.

Vijeće je na današnjoj sjednici, službenim obavještenjima Mandatno–imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata vijećnika Vibora Handžića koji je podnio ostavku na tu dužnost i sve dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

Također, informacijama Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskog vijećnika Vedranu Grebi koji je, zatim, davanjem svečane izjave, primio dužnost i stekao prava i obaveze gradskog vijećnika.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o razrješenju Vibora Handžića, člana Komisije za izbor i imenovanja, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Klub gradskih vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću predložio je da se imenovani razriješi dužnosti člana radnog tijela te je imenovan Samir Fazlić.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini. U Odboru su članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Novka Agić, Benjamin Isović, Hadžan Konjo, Dženana Zlatar, Igor Baroš i Elma Tuzlić.

Vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo.

Nije podržan proceduralni prijedlog da se Odluka o proglašenju manifestacija iz oblasti privrede, lokalnog poslovanja i razvoja grada od posebnog interesa za Grad Sarajevo razmatra u formi prijedloga te razmatranje prijedloga odluke nije uvršteno u dnevni red današnje sjednice.

Na prijedlog gradonačelnika, jednoglasno su usvojene izmjene i dopune odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”, kako bi se dio zemljišta izuzeo iz režima zabrane građenja, a u svrhu izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti ARS AEVI.

Na današnoj sjednici je gradonačelnik, ovlašteni predlagač, povukao Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu.

Primljena je k znanju Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za oktobar 2018. godine.Gradski vijećnici su dali podršku svim subjektima u nastavku aktivnosti na realizaciji ovog značajnog projekta.

Na sjednici je Klub vijećnika Naše stranke uputio inicijativu da se duž rijeke Miljacke postave šlaufi za spašavanje, s ciljem poboljšanja sigurnosti u gradu Sarajevu.

(Vijesti.ba / FENA)

Istočna Bosna