09
Juli

Danas ispraćaj sa tabutima žrtava genocida u Srebrenici

Published in BiH

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava genocida, koje će 11. jula naći smiraj u dolini bijelih nišana u Potočarima, danas će iz JKP "Gradska groblja" Visoko, kao i prethodnih godina, biti ispraćeni na posljednje putovanje ka Potočarima.

Polazak iz Visokog predviđen je u 10 sati, a tužna kolona će se kratko zaustaviti u Ilijašu, Vogošći, Sarajevu i Srebrenici kako bi bila odata počast nevinim žrtvama genocida. Doček tabuta u Potočarima planiran je u 16.30 sati.

 

Na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine, među kojima su i četiri maloljetne osobe.

 

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine dječak Elvir Salčinović koji imao svega 15 godina kada je ubijen. 

 

Ubijen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2001. godine.

 

Osim njega, ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci još tri maloljetnika. Semir Đozić je u momentu smrti imao 17 godina. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2002. godine iz jedne od mnogobrojnih masovnih grobnica koje su otkrivene u Kamenici kod Zvornika.

 

Ove godine će biti ukopani i šesnaestogodišnji dječaci Mustafa Mekanić i Esed Klempić. Mustafini posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Ravnice - Glogova 2001. godine, dok su posmrtni ostaci Eseda pronađeni u masovnoj gorbnici u Kamenici 2001. godine.

 

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Nezir Muminović, koji je u momentu kada je ubijen imao 65 godina. On je u ljeto 1995. godine nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su još 2007. godine na području Kamenice.

 

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani:

 

Esad (Tajib) Džanić


Bekir (Demir) Musić


Sakib (Mehmed) Garaljević


Himzo (Idriz) Mujić


Hasib (Haso) Ibrahimović


Ređo (Huso) Jahić


Rifet (Hajro) Tabaković


Idriz (Ibro) Mehinović


Mujo (Meho) Esmić


Šaban (Šemso) Ibrić


Senid (Ismet) Hodžić


Semir (Edhem) Đozić


Sabid (Abid) Ibrahimović


Mehmed (Mahmut) Gerović


Nisad (Ševko) Selimović


Halil (Mujo) Avdić


Hasan (Omer) Smajlović


Esed (Alija) Klempić


Sabahudin (Bajro) Selimović


Husein (Ibrahim) Zukić


Elvir (Turabija) Salčinović


Džemail (Omer) Alić


Mustafa (Junuz) Mekanić


Ahmedin (Ahmet) Halilović


Zuhdija (Avdija) Lemeš


Hasib (Vejsil) Mujanović


Vejsil (Šećan) Mujanović


Ekber (Šaćir) Riđić


Mevlid (Zildžija) Aljić


Nezir (Mumin) Muminović.

Istočna Bosna