18
Januar

Srebrenica – tragovi zločina nad Bošnjacima: Mezar u šumi

 
 

Ovo je mezar Mehmeda Merića, Bošnjaka kojeg su četnici masakrirali u Drugom svjetskom ratu u selu Luka kod Srebrenice. Četnici su Mehmeda razapeli na ulazu u džamijski harem. Kasnije je kradom ukopan u šumi, a nakon završetka Drugog svjetskog rata podignuti su mu i nišani. Ovaj mezar je tužni podsjetnik na konstantna stradanja Bošnjaka istočne Bosne.

 

 

 

 

Na području Srebrenice četnici su počinili masovne zločine od 18. avgusta 1941. do 16. januara 1942.


U izvještaju kotarskog predstojnika iz Srebrenice od 29. januara 1942. navodi se sljedeće: « Točan broj žrtava ne može se sada znati, ali otprilike u kotaru srebreničkom oko 1.000 ljudi je poubijano, a materijalne žrtve su neprocjenjive, jer su opljačkali sve redom, poklali i uništili svu stoku kao i ostalu pokretnu imovinu. Prilikom pljački zvjerski su postupali sa ženama i ljudima, tukli žicom, kundacima, boli nožem po raznim djelovima tijela, svlačili gole ljude i žene, kao od majke rođene i tako ih prisiljavali da im daju novac, kažu ko ima novaca i gdje je ko pobjegao, te mnogima, iako je dao sve što je imao, oduzeli bi goli život. Bilo je nekoliko silovanja nad djevojčicama od 14 godina pa na više. Neke su ljude ubijali iz puške, neke kundacima, a najviše su klali kao janjad. Ljudi su stalno živjeli u strahu, jer je svaki očekivano strepio kao ovca od noža, te više noći i dana proveli na onoj zimi po šumi. Pored ljudi koje su četnici ubili i zaklali ima ih dosta mrtvih od posljedica batina i studeni…».

 

Istočna Bosna