25
Decembar
 Piše: Adil el-Mahlavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
 
 
 

Nikada nisam mislio da ću pisati o smrti moje majke – Allah joj se smilovao – jer, kako da čovjek piše o rastanku sa svojom dušom, o nestanku svjetla tvoga vida, o osobi čiji si ti dio. Međutim, mi vjerujemo u Allahovu odredbu, prihvatamo je i zadovoljni smo sa njom.

 

Brate i sestro, budite sigurni da je najveći gubitak na dunjaluku, gubitak majke, i nakon takvog gubitka čovjeka ne može ništa utješiti, osim prisjećanja na Allahovu milost i Njegovu neizmjernu dobrotu prema vjernicima, te čvrsto uvjerenje da je vjernicima bolje kod Allaha na Ahiretu od ostanka na dunjaluku.

 

Najveća šteta za čovjeka je odlazak onih čiji odlazak i gubitak ne mogu nadomjestiti svi ljudi na ovome svijetu, niti iko može zauzeti njihovo mjesto.

 

A najteža bol je trenutak kada izgubiš osobu koja je ispunjavala cijeli tvoj život, koja ti je i najteže stvari činila lahkim, čije su iskrene dove donosile svjetlo u tvoj život, koja je blagoslov i berićet svoga života vidjela u tvom životu, ona sa kojom si živio trenutke najveće sreće i zadovoljstva na ovome svijetu.

 

I ako je Allah nazvao smrt općenito, nedaćom i nesrećom (musibetom), kakva je tek nedaća smrt majke?!

 

Onaj ko izgubi majku, tražit će nakon toga najljepše lice koje su njegove oči gledale na ovome svijetu, ali ga neće pronaći, poželjet će da dodirne njezine čiste i nježne ruke, ali mu se želja neće ispuniti.

 

Nastavit će – kao i obično – dolaziti na ono mjesto gdje je ona sjedila i provodila vrijeme, ali će to mjesto biti prazno i pusto. O kakvu će samo bol i tugu u srcu osjetiti u tom trenutku! Pa, tako vam Allaha, recite mi koja je to nedaća i koji gubitak na dunjaluku veći od ovoga?!

 

Kada čovjek izgubi majku, tada se pred njim zatvore jedna džennetska vrata koja su bila otvorena i to je stvar koja najviše potresa vjerničko srce.

 

Sa gubitkom majke, dijete izgubi najiskrenije dove koje su se dizale prema nebesima i to je ono što se ničim ne može nadoknaditi. Izgubi voljenu osobu koja mu je davala sve od sebe ne čekajući nikakvo uzdarje sa njegove strane, koja je činila sve za dobrobit svoga djeteta ne čekajući da joj uzvrati istom mjerom, koja je od svojih usta otkidala da bi svoje dijete nahranila i koja je svojoj duši sreću oduzimala da bi je svom djetetu darovala.

 

Život u majčinoj blizini i druženje sa njom nije kao druženje sa drugim ljudima. Uz majku se čovjek osjeća sigurno i smireno, zato se što više družite sa svojim majkama i nipošto ih ne napuštajte.

 

O ti koji si danas sposoban i imaš mogućnost da činiš dobročinstvo prema majci, povećaj svoje dobročinstvo maksimalno, da se ne bi kajao onoga dana kada se džennetska vrata, koja se zovu majka, zatvore pred tvojim očima.

 

Uživaj u gledanju lijepog i čistog majčinog lica, slušaj njezin umilni glas, sjedi sa njom i daj joj prednost nad ostalim ljudima.

 

Milostivi Allahu, oprosti našim majkama, sačuvaj ih kaburske kazne, osvijetli njihove kaburove, učini ih džennetskim baščama i nastani ih u najuzvišenijim Tvojim džennetima. Amin!

Last modified on srijeda, 25 Decembar 2019 22:11

Istočna Bosna