13
Septembar

Predstavnici AKAZ-a u Tuzli: Poslovni sastanak sa vodstvom PZU „Plava poliklinika“

Gospođa Melka Mercvajler i g.  Azur Pašić, u svojstvu predstavnika Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), posjetili su 10.09. PZU „Plava poliklinika“ u Tuzli gdje su obavljeni razgovori o predstojećoj poslovnoj saradnji u vezi jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

 

resized 011a

 

U prisustvu g.-đe Dr. Amre Delić, mr.sci.med., specijaliste neuropsihijatrije i koordinatorice za kvalitet u ovoj ustanovi te  g.-đe Burgić Marinele, dipl.iur., g.-đa Prim.dr. Hujdurović Senada, specijalista interne medicine, direktorica i vlasnica “Plave poliklinike“ predstavila je gostima iz Sarajeva radni prostor, tehničke i kadrovske resurse, i stručne oblasti u kojima čak 40 zaposlenih pružaju usluge klijentima.

 

Prim. Hujdurović je naglasila da je ključ dosadašnjeg uspjeha isključivo u potpunoj predanosti radu i nastojanju da svojim pacijentima pruže usluge najvišeg kvalitativnog nivoa a da bi to i postigli, vodstvo i zaposlenici „Plave poliklinike“ namjeravaju u budućnosti blisko sarađivati s AKAZ-om, i striktno primijeniti kriterije i standarde sigurnosti i kvaliteta.

 

Nakon razgovora u kojem je dogovoren nastavak saradnje koja je započela već ranije, i za koju se očekuje da preraste u kontinuirane napore ka akreditaciji i stalnom jačanju sigurnosti i kvaliteta u „Plavoj poliklinici“, svi prisutni su obišli objekte u kojima su smješteni radni kapaciteti.

 

 Prim. Hujdurović je, na koncu, iskazala namjeru i nadu da će „Plava poliklinika“ vrlo skoro fizički objediniti rad u novom objektu gdje se planira i proširenje djelatnosti u smislu bolničkih usluga. 

 

Istočna Bosna