08
Maj

GORAŽDE, JEDINI NEPOKOREN GRAD NA DRINI

Published in Istočna Bosna

Grad je odmah ostao bez telefona, struje, vode, čime je počela opsada ovog grada na Drini duga 1.336 dana.

 

Nakon što su ranije snage bivše JNA i tzv. “VRS” zauzele sve okolne gradove, punih 1.336 dana, sve do potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Goražde je ostalo jedini nepokoreni grad na Drini.

 

Grad sa desetinama hiljada izbjeglica iz susjednih općina, u okruženju je bio bez struje, vode, hrane, lijekova, a nedovoljno naoružani branioci Goražda tri i po godine su odlijevali napadima nekoliko korpusa tzv. “VRS”, ali i dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, Rusije, Ukrajine i drugih zemalja.

 

Hrabrošću branitelja, ali i civilnog stanovništva, koji su u nemogućim uvjetima pronalazili načine da opstanu, odbrane svoj grad, proizvedu oružje i struju, da kroz agresorske linije, minska polja i zasjede sa Grebka donesu hranu, lijekove i municiju, ispisane su najbolnije i najsvjetlije stranice historije grada heroja.

 

Tokom 1.336 dana opsade, u gradu bez struje, vode, lijekova i hrane ubijeno je oko 4.000 osoba, od čega oko 2.000 civila a među njima je ubijeno ili ranjeno skoro 500 djece. Za odbranu Goražda život je dalo više od 2.000 pripadnika ARBiH i MUP-a.

Istočna Bosna