Tužilac Predrag Tomić pročitao je dijelove iskaza koje su bivši pripadnici Holandskog bataljona stacioniranog u Srebrenici dali haškim istražiocima i na suđenjima u Haagu.

 

Vincent Egbers, koji je bio komandir voda u Holandskom bataljonu, prisjetio se kako je s osmatračnice gledao kako tenk ulazi u enklavu, dejstvuje, a onda se vraća. Kazao je da su i oni bili pod dejstvom granata i da je vidio da u jednom selu kuće gore.

 

Egbers je, kako je pročitao Tomić, na suđenju u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ispričao kako je 11. jula pomogao u evakuaciji ranjenih i bolesnih iz bolnice u Srebrenici do baze u Potočarima, te kako se okupilo mnoštvo naroda koji je bio preplašen za svoju sudbinu.

 

On je rekao da je krenula deportacija i da je dobio zadatak da bude u pratnji prvog konvoja koji je išao prema Kladnju. Dodao je da je u pratnji konvoja s kolegom išao 12. i 13. jula i da je bilo od deset do 14 autobusa u svakom. Naveo je da je vidio dosta srpskih vojnika oko puta, kao i stotine muškaraca na fudbalskom igralištu.

 

Egbers je kazao da je 13. jula u Potočarima vidio u Bijeloj kući veliki broj muškaraca i kako ih odvoze u tri autobusa. Čuo je da su prebačeni u Bratunac.

 

On je ispričao kako su zaustavljeni kada su se vraćali iz pratnje konvoja drugi dan i kako im je oduzeto vozilo, te su sprovedeni do škole u Kasabi. Kazao je da su tu proveli noć, a sutradan su se vratili u Potočare.

 

Iskazi su pročitani na suđenju Miletu Kosoriću, nekadašnjem komandantu Vlaseničke brigade, i Momčilu Tešiću, bivšem pripadniku Vojne policije ove brigade, kojima je na teret stavljeno da su s pripadnicima ove jedinice zaustavljali vozila u mjestu Luke (općina Vlasenica) i od civila oduzimali novac i zlato, a potom ih upućivali prema Kladnju.

 

Pripadnici Vlaseničke brigade su, kako se navodi u optužnici, odvajali žene i silovali ih, a u noći sa 13. na 14. juli 1995. godine u Mršićima je strijeljan 21 zarobljeni muškarac.

 

Tužilac je pročitao i iskaz Thea Lutke, koji je s Egbersom bio u pratnji konvoja sa ženama i djecom. On je također govorio o vojnicima koji su stajali duž ceste i 400 do 500 ljudi na igralištu. Naveo je da su žene i djeca po izlasku iz autobusa nastavljali pješke.

 

Lutke je ispričao da su ih srpski vojnici uz put zaustavljali i da su im uzeli dio opreme pod prijetnjom oružjem. Drugi dan u povratku, kako je naveo, uzeli su im vozilo i odveli ih u Novu Kasabu. On je posvjedočio da je vidio kako izvode četiri zarobljenika i čuo četiri pucnja.

 

Kazao je da su sutradan pušteni da se vrate u Potočare i da je uz put vidio 50 leševa.

 

Albert Rave u svom iskazu je naveo da je bio oficir za vezu i da je nakon što su srpske snage zauzele Srebrenicu bio na sastancima u hotelu "Fontana" u Bratuncu. Kazao je da je 12. jula došao u Potočare i da je vidio da su stigli autobusi. Kako je rekao, činilo mu se kao da je cijela operacija deportacije unaprijed bila pripremljena.

 

On je rekao da je u Potočarima vidio izdvojenih 300 do 500 muškaraca, čije su stvari bile razbacane okolo.

 

Suđenje se nastavlja 6. septembra, piše Birn.